Általános Felhasználási Feltételek

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a következő Felhasználási Feltételeket, még a Weboldal használata előtt, hogy tisztában legyen jogaival és kötelezettségeivel. A Weboldal elérésével, vagy használatával Önt úgy tekintik, hogy elfogadta a Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi Szabályzattal (a „Feltételek”) együtt. A felhasználó által a Weboldalon az abban az adott időpontban elérhető Felhasználási Feltételek az érvényesek, amikor a felhasználó meglátogatja a Weboldalt. Ha a Felhasználási Feltételek valamelyik részével nem ért egyet, akkor fejezze be a Weboldal meglátogatását, és hagyja el azt.

1. A Felhasználási feltételek elfogadásának a képessége

A Weboldal csak tizennyolc (18) éves, vagy annál idősebb személyek számára készült. Ha Ön még nem 18 éves, akkor kérjük, hogy ne látogasson el a Weboldalra, valamint ne is használja azt.

2. A Weboldalhoz való hozzáférés

Azon időszakban, amikor ezek a Felhasználási feltételek hatályban vannak, ezúton engedélyezzük Önnek a Weboldal látogatását, és használatát, feltéve, hogy Ön betartja ezeket a Felhasználási feltételeket, és az alkalmazandó törvényeket. Az onlinetarskeresok.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, vagy megszüntesse a Weboldal bármely szolgáltatását vagy alkotóelemét.

3. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

a. A szellemi tulajdonhoz fűződő összes jog, beleértve a szerzői jogot, a szabadalmakat, a védjegyeket, a szolgáltatási védjegyeket, a kereskedelmi neveket és/vagy tervezeteket (beleértve a „jelleget és a formát”, valamint egyéb nem vizuális, illetve nem szó szerinti elemeket is) (legyenek azok regisztráltak, vagy nem regisztráltak), valamint az ezekhez kapcsolódókat:

  • i. A Weboldal;
  • ii. A Weboldalon lévő 3.d pontban foglaltak; valamint
  • iii. A Weboldaldalon található tartalom, szöveg és grafika, szoftver, fényképek, videók, zenék, hanganyagok, azok kiválasztása és rendszerezése, az összes szoftverösszeállítás, az alapul szolgáló forráskód, és szoftver (beleértve az appleteket és a szkripteket is) az onlinetarskeresok.hu tulajdonát képezi, vagy azok licenszének az engedélyese. Ön semmilyen jogot nem szerezhet, illetve azt nem kísérelheti meg az ilyen szellemi tulajdonjogokat illetően. Minden jog fenntartva.

b. A 3.a. pontban felsorolt anyagok egyike sem reprodukálható, terjeszthető, másolható, nem osztható szét, nem publikálható újra, nem tölthető le, nem jeleníthető meg, nem nyomtatható ki, illetve semmilyen formában, valamint semmilyen módon sem továbbítható, értékesíthető, nem adható bérbe, nem bocsátható ki rá allicensz, nem használható származtatott művek elkészítéséhez, illetve semmilyen más módon sem használható fel az onlinetarskeresok.hu előzetes írásos engedélye nélkül. Viszont a Weboldal tartalma a számítógép képernyőjén (beleértve bármilyen tabletet, vagy okos telefon készüléket) visszaállítható, és megjeleníthető, az ilyen tartalom elektronikus formában is tárolható lemezen (de nem tárolható semmilyen kiszolgálón, vagy hálózathoz csatlakoztatott más tároló eszközön), emellett az ilyen tartalmak egy példányát kinyomtathatja a saját, személyes, nem kereskedelmi célú használatára, feltéve, hogy az összes, és valamennyi szerzői jogot és védjegyet érintetlenül tiszteletben tartja. Az onlinetarskeresok.hu előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen más módon sem reprodukálhatja, módosíthatja, másolhatja, terjesztheti, vagy használhatja fel kereskedelmi célokra a Weboldalon található anyagokat és tartalmat.

c. Az onlinetarskeresok.hu névhez kapcsolódó összes jog, valamint engedély (beleértve az ügyfélkört, valamint adott esetben a védjegyeket) az onlinetarskeresok.hu tulajdonában van, vagy azokra vonatkozóan engedéllyel rendelkezik. A Weboldalon említett más termékek, és cégnevek harmadik felek védjegyei, vagy bejegyzett védjegyei.

d. A Weboldal használatával elért tartalom, jogosultság, tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok az érintett tartalom tulajdonosának, vagy szolgáltatójának a tulajdonát képezik, és szerzői jogi, vagy egyéb más jogszabályok védelme alatt állhatnak. A 3.b. pontban leírt korlátozott jogokra figyelemmel, ez a Megállapodás nem biztosítja az Ön számára ilyen tartalmak tulajdonjogát.

4. Korlátozások

Tilos:

  • a. A Weboldalhoz csatlakoztatott kiszolgálókat és hálózatokat leválasztani;
  • b. automatizált rendszert (beleértve korlátozás nélkül a „robotokat” és „webbejárókat”) használni, vagy elindítani a Weboldalhoz való hozzáféréskor; és/vagy
  • c. megkerülni, letiltani, vagy bármilyen más módon zavarni a Weboldal biztonságával kapcsolatos funkciókat, vagy tulajdonságokat, oly módon, hogy azzal megakadályozzák, vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát, vagy másolását, vagy amelyek a Weboldal használatát korlátozzák.

5. Hivatkozások; Harmadik fél forrásai és tartalma

A Weboldal tartalmaz olyan harmadik fél weboldalaira, és azok szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat, amelyek nem az onlinetarskeresok.hu tulajdonában állnak, vagy amelyeket nem az onlinetarskeresok.hu ellenőriz. Az onlinetarskeresok.hu-nak nincs ellenőrzési jogosultsága, nem fogad el, és nem vállal felelősséget más oldal tartalmáért, termékeiért, és szolgáltatásaiért, továbbá semminemű felelősséget sem vállal azon veszteségekért, vagy károkért, amelyek azoknak az Ön általi használatából fakadnak. Ha úgy dönt, hogy más weboldalakhoz is hozzá kíván férni, akkor azt csak a saját felelősségére teheti meg a többi weboldal felhasználási feltételeinek és adatvédelmi irányelvének (ha van ilyen) a figyelembe vételével. Nem vállalunk felelősséget, valamint kifejezetten elutasítunk mindennemű garanciát a harmadik fél tartalmának (harmadik fél weboldalának, szolgáltatásának, partnereinek, és ügyfeleinek) a pontosságával, megfelelőségével, használhatóságával, biztonságával, vagy (a fentiekben meghatározott) szellemi tulajdonhoz fűződő jogaival kapcsolatosan. Ön kifejezetten mentesíti az onlinetarskeresok.hu-t valamennyi, és az összes olyan felelősség alól, amely bármely harmadik fél weboldalának az Ön általi használatából adódik.

6. Adatvédelem

A Weboldal szolgáltatásán belüli, személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkhoz kérjük, hogy nézze meg az Adatvédelmi Szabályzatot.

7. Tájékoztató információk

Megpróbálunk a lehető legpontosabbak lenni, mindazonáltal nem vállalunk, és nem adunk garanciát a weboldal tartalmának pontosságára, teljességére, megbízhatóságára, naprakészségére, vagy hibamentes állapotára. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a saját belátásunk szerint módosítsuk a tartalmat, vagy annak bármely részét, anélkül, hogy a tartalom módosítása előtt, vagy után bármilyen értesítési kötelezettségünk is lenne. A tartalom, vagy annak bármely részének Ön általi felhasználása ezáltal kizárólagosan a saját felelősségén és kötelezettségén alapul.

8. A garancia kizárásai

a. A weboldal rendelkezésre állási alapon használható. Az onlinetarskeresok.hu semminemű garanciát sem ad, beleértve ebbe a pontosan meghatározott, vagy a vélelmezett garanciát, de nem kizárólagosan: a jogosultsági, az értékesíthetőségi garanciákat, valamint bizonyos célok esetén alkalmazandó garanciákat, valamint a jogszerűséget, a weboldallal, vagy annak tartalmával kapcsolatosan. Az onlinetarskeresok.hu nem ad arra garanciát, hogy a weboldal hibáktól, biztonsági résektől, vagy vírustámadásoktól mentes. A weboldal alkalmanként, a rendszeres karbantartások, frissítések idejére, vagy esetleg más okokból kifolyólag elérhetetlenné válhat. Ön beleegyezik abba, hogy az onlinetarskeresok.hu nem vállal felelősséget semminemű, ön felé, vagy harmadik fél felé irányuló következményért, amely az internet műszaki problémáiból, a lassú csatlakozásokból, adatforgalmi problémákból, vagy a saját, illetve más kiszolgálójának a túlterheléséből adódik. Nem biztosítunk garanciát, támogatást, vagy szavatosságot a weboldalon harmadik fél által reklámozott, vagy hirdetett tartalomra, termékre, valamint szolgáltatásra.

b. Az előzőek korlátozása nélkül, az onlinetarskeresok.hu nem vállal felelősséget semminemű gazdasági veszteségért, (beleértve korlátozás nélkül az elmaradt bevételt, üzleti tevékenységet, szerződéseket, hasznot, vagy az elvárt megtakarításokat); bárminemű ügyfélkörre, vagy hírnévre vonatkozó veszteséget; bárminemű adatvesztést; vagy bármilyen különleges, közvetett, vagy következményes veszteséget, amely önnél, vagy harmadik félnél a weboldal használatából, vagy használhatatlanságából adódóan merül fel. Az onlinetarskeresok.hu nem vállal semminemű felelőssőget sem harmadik felek olyan hivatkozásaira, amelyek a weboldalon találhatók. Ha úgy dönt, hogy harmadik felek hivatkozott oldalaira lép, akkor azt csak a saját felelősségére teszi.

9. Kártérítés

Ön belegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja, és kármentesíti az onlinetarskeresok.hu-t, és leányvállalatainkat, az illetékes tisztségviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat és ügynökeinket az összes kártérítési igénnyel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, költséggel, és kiadásokkal szemben (beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerűnek tekintett ügyvédi díjakat), melyek a következők miatt keletkeztek: (i) az Ön általi Weboldal használatból, a Weboldal használhatatlanságából; (ii) ezen Felhasználási Feltételek Ön általi megszegéséből.

10. Engedményezés

A jelen Felhasználási Feltételek, egyéb jogok, és engedélyek nem ruházhatók át, valamint nem engedményezhetők másra, viszont az onlinetarskeresok.hu korlátozás, és az Ön értesítése nélkül másokra engedményezheti azokat.

11. Általános rendelkezések

a. A magyar jog szerinti eljárás a hatályos, kivéve az Egyesült Nemzetek Értékesítési Egyezményeit. A fogyasztó számára kedvezőbb szabályozásokat, és a fogyasztó illetőségi országa szerinti jogszabályokat nem lehet kizárni, az ott érvényes jogszabályok továbbra is érvényben maradnak.

b. A saját belátásunk szerint fenntartjuk a jogot, hogy ezen Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztassuk. Az ilyen jellegű változások azonnal hatályba fognak lépni, és vonatkozni fognak az Ön általi jövőbeni Weboldal-használatra, amely azt is jelenti, hogy a használattal elfogadja ezeket a módosításokat.

c. Ha ezen Megállapodás bármely feltétele, vagy rendelkezése érvénytelen, jogellenes, vagy bármely joghatóság előtt végrehajthatatlan, érvénytelenség, jogellenesség, vagy végrehajthatatlanság miatt, akkor az nem lehet hatással az ezen Megállapodás többi feltételére, vagy rendelkezésére, ilyen esetben ezen feltétel, vagy rendelkezés az adott joghatóság előtt érvényét veszti.

d. Ez a Megállapodás hatályon kívül helyezi az összes korábbi megállapodást, és a továbbiakban ez a megállapodás fogja megtestesíteni a felek közötti megállapodást.

Kelt: Budapest, 2021. év március hó 1. napján

Ⓒ 2022 | onlinetarskeresok.hu | Minden jog fenntartva